تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

حفاظت و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

  گري ترود  و ميلار وسترن (Gerry Trodd  Millar Western, ) درباره حفاظت و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

   در سال 1988 ميلار وسترن اولين آسياب مخصوص ساخت كاغذ (CTMP )  را در وايت كورت و آلبرتا كانادا طراحي كرد. آنها آسياب مشابهي را در 1992 در درياچه ميدو و ساسكاتچيوان كانادا طراحي كردند. در كارخانه وايت كورت، جنگلي تأمين كننده خمير كاغذ براي CTMP مي باشد. آسياب مشابهي در درياچه ميدو،  اولين موفقيت را در ساخت آسياب كاغذ فاقد فاضلاب در جهان بدست آوردَ. در هر دو كارخانه محصول آسياب، توسط تبخير ناگهاني خشك مي گردد.

  بين سالهاي 1994-1988 ، كارخانه وايت كورت عملاً در پيشگيري از تعميرات به موفقيت نائل شد. در سال 1995، بخش مديريت تصميم گرفت كه قيمت خمير كاغذ را به عنوان يك كاتاليست براي كمپاني هاي در حال رشد ديگر افزايش دهد. برنامه پيشگيري از تعميرات در كارخانه اي كه سالانه علاوه بر فعاليتهاي تعميراتي معمول دوبار براي سرويس دستگاهها تعطيل مي شد، اجرا شد.

  اين برنامه گروه تعميرات مكانيك و مديريت را بر آن داشت تا مجدداٌ فعاليتهاي تعميراتي را ارزيابي نمايند. آنها معتقدند كه برنامه پيشگيري تعميرات موفقيت آميز بوده، اما يك برنامه دقيق تري براي كمك به ميلار وسترن براي ماندن در گروه بازار رقابت لازم بود. گروه تحقيقاتي تغييراتي در فرآيند آسياب دادند تا تعميرات را در دنياي جديد به حداقل برسد.

   

  تعريف اهداف

  مديريت و تعميرات براين توافق هستند كه بايد تلاش بيشتري روي كنترل شرايط معمولي آسياب داشته باشند تا كمبودها و عيوب كار مشخص شود. هدف مديريت كاهش تأخير زمان و افزايش توليد و در نتيجه سود بيشتر است. تعميرات مي خواهد يك قدم بيشتر بردارد، بطوريكه قفسه هاي انبار خالي شود، به اين معني كه عملكردشان فعال باشد. آنها مي خواهند بطور معمول كنترل ابزار انجام دهند و وقتي كه انحراف و مشكلي در آزمايشات مشاهده شد، تأخير زماني را زمان بندي نموده تا بتوان قبل از اتفاقات ناخواسته به هدف " توليد به هنگام " رسيد. آنها 6 هدف را براي برنامه هايشان در نظر داشتند ( به عناوين كنار صفحه مراجعه كنيد). اين اهداف بتوسط آناليزهاي روغن و آناليز vibration عملي گرديد.

   

  برنامه پيش بيني حفاظت ( تعميرات )

   گروه تحقيقاتي كارش را با آناليز Vibration  آغاز كرد، كه فرصتي را براي آنها پيش آمد تا چگونگي تفسير نتايج را از روي اطلاعات بدست آمده فراگيرند. طي دو سال، گروه توانست آناليزهاي Vibration را آنلاين كرده و تحت عنوان سيستم مديريت حفاظت كامپيوتري شده (CMMS) ارائه دهد. اين برنامه هنوز هم در حال اجراست.

  يكبار كه آناليز Vibration  در حال اجرا بود، گروه تحقيقاتي بر روي آناليز روغن آسياب متمركز شدند. در قديم تست هاي روغن توسط ابزار بزرگتر و گرانقيمت تر انجام مي گرديد. بر روي روغن هاي روان كننده آزمايش اسپكتروگرافي عنصري ( Elemental Spectrography ) را انجام داد. آنها همچنين ثبت مستقيم (DR ) و ثبت پسماندنگار ( Analytical Ferrography ) را در مواقع لزوم در نظر گرفتند.

  در سال 1996، ميلار وسترن يك شمارشگر ذرات همراه با نرم افزار آناليز روغن خريداري كرد. نرم افزار حاوي اطلاعات بدست آمده از آزمايشگاه خارجي بود و وجوه مشتركي با نرم افزار CMMS داشت. اين نرم افزار به آنها اجازه مي داد كه اطلاعات جمع آوري شده از آزمايشات را ( بدون در نظر گرفتن مكان جمع آوري نمونه ) بهCMMS  موجود تبديل نمايند. نمونه برداري روغن هنوز هم توسط روش Vibration انجام مي گيرد. طبق گفته آقاي ترود ( Trodd ) آناليز روغن توسط اين برنامه سريع تر از آناليز پيچيده Vibration است.

  يكبار كه نرم افزار اجرا شود به آساني مي توان آنرا براي ديگر ابزار تعميم داد. نهايتا، برنامه جديد دربرگيرنده تمامي اجزاء آسياب مي باشد. آنها با انتقال مستقيم يك داده الكتروني به برنامه نرم افزار بطور قابل توجهي زمان صرف شده براي انجام تست اسپكتروگرافي را كاهش مي دهند. آنها همچنين مي توانند تمام داده هاي DR سنتي و آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) بخوانند. در ابتدا، به كدهاي ISO  توجهي نمي شد تا اينكه سطح واقعي دستگاه ها بررسي شد.

  كنترل شرايط اوليه دستگاه هايشان، شامل آناليز Vibration و " حفاظت در يك بطري " بود، بطوريكه گروه تحقيقاتي بيشتر آناليز روغن را انجام مي دادند تا از آچار استفاده كنند. چرا كه بر روي در تمامي اهداف مديريت عمليات آسياب تاثيرگذار است. تثبيت تكنولوژي هاي ساده در مسائل اساسي نه تنها پديده اي مشابه " فيلتر غيرفعال" ايجاد مي كند، بلكه سبب پيدايش " اجبار نامحسوس " مي شود. اين بدان معناست كه بيشتر مردم تمايل دارند  در اين برنامه مشاركت كنند چرا كه مي دانند نتايج آن پراهميت است.

  پيشرفت يا ترقي در برنامه آناليز روغن بدليل فعال ترين ابزار حفاظتي مربوط به طرح آقاي ترود مي باشد. صلاحيت ميلار وسترن در مديريت صاحبان ابزار آسياب از همان آغاز برنامه ها به اثبات رسيد، بطوريكه تعهد و كار سخت او ، آنها را به اين جايگاه سوق داده است.

  پيشرفت بكارگيري يافته هاست و حذف عوامل اصلي، منجر به بروز مشكلات مي گردد. در صورت امكان، روغن تحت شرايط عملياتي قابل قبول برگشت داده مي شود. زماني كه در جاهاي مختلف تعداد زيادي از ذرات موجود باشد، يا از فيلتر قابل حمل استفاده مي كنند يا روغن بسته به شرايط بايد تعويض شود. بعلاوه، نمونه هاي غيرعادي را مي توان براي آزمايشات بيشتر به آزمايشگاههاي مربوطه فرستاد. اگر احتمال بروز مشكل در خصوصيات روغن وجود داشته باشد، لازم است جزئيات آناليز روغن شامل ويسكوزيته، عدد اسيدي كل، اسپكتروسكپي عنصري ( Elemental Spectroscopy ) و رسوبگذاري مشخص شود. اگر اجزاء قديمي و كهنه باشد بهتر است كه نمونه به يك آزمايشگاه براي آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) فرستاده شود.

  يك بررسي بر روي 65 پمپ نشان مي دهد كه كدهاي پاك كنندگي ISO  15/18 و بالاتر است. همچنين، ميزان بالاي آب بايد اندازه گيري و تعيين شود. دانستن جدول زمانبدي تعويض روغنهاي چند منظوره منجر به حذف مشكل مي شود. بهر حال، ميزان ذرات باقيمانده زياد بوده و بيش از 50% پمپ ها داراي آلودگي آبي بالا هستند.

  از آنجا كه تعويض روغن چند منظوره سود كمي را در پي دارد، گروه تحقيقاتي تصميم گرفت كه از فيلتر ناپيوسته قابل حمل استفاده نمايد. اين عمل بطور قابل توجهي ميزان آلودگي حاصل از ذرات را كاهش مي دهد.

  دسته ديگري از پمپ ها كه تنها در 18% دستگاهها وجود دارند. سطح پاك كنندگي اشان بيش از 14/17 ISO است. آلودگيهاي ناشي از ذرات در آنها تحت كنترل بوده و تمركز ويژه اي نسبت به تميزي آن لازم است. درپوشهاي مربوط به خروجي واحدها، آلودگي آب را كاهش مي دهد. با تحقيقات بيشتر، گروه تحقيقاتي دريافت كه از 18% نتايج غير معمومل، تنها 3% مربوط به ميزان زياد ذرات و 15% درصد بقيه مربوط به آلودگي موجود در آب مي باشد. در حال حاضر آنها بر روي انواعي از پمپهاي آبندي شده را كه آلودگي هاي آب به داخل آنها فرستاده شده را مورد آزمايش قرار داده اند.

  يكبار نيز تحت شرايط كنترل شده، تمامي گيربكس ها را نقطه به نقطه در حين توليد تمييز كردند. ميلار وسترن زمان كمي را حتي با توجه به هر گونه تأخير زماني پيش بيني نشده براي تعويض روغن پمپها در كارخانه در نظر گرفته است. با اين زمان كم، پاك كنندگي12/16 ISO يا حتي بيشتر بود. بطوريكه در كل كارخانه، نتايج تا سه برابر تمييز تر و مطلوبتر از ابتداي زمان اجراي برنامه بود. آنها دريافتند كه بطور معمول كد پاك كنندگي ISO يك پمپ در يك كاركرد طولاني مدت به 11/17 يا 12/15 مي رسد. كه آن نيز نشاندهنده فرسايش سيستم است، يا به عبارتي " جلوگيري از ايجاد فرسايش " ما را به سطح پاك كنندگي مطلوب مي رساند.

  سيستم هاي هيدروليك يكي از آخرين دستگاههايي است كه در برنامه آورده شده است. استانداردهاي فيلتراسيون توسط دستگاههاي جديد خوب بود و همچنين قابليت اطمينان اجزاء بيشتر از شروع كار با آسياب بود. برنامه آناليز روغن به عنوان سود بخش ترين جزء طرح در تشخيص عيوب جزء طرح در تشخيص عيوب اجزاي سيستم بوده و بطور چشمگيري هزينه نگهداري و تعميرات را كاهش مي دهد.

   

  نتايج

  در حال حاضر، ميلار وسترن 450 نمونه كنترل كرده است و از اين تعداد 300 نمونه را بطور ماهانه تست مي كند. اگر انحراف از حد مجاز گزارش شود، متصديان مربوطه بايد بلافاصله، كارهاي اصلاحي را بر وي دستگاه انجام دهند. قابليت اجراي اهداف بر روي ماسين آلات بايد بيش از 5/97% باشد تا احتمال خطا به حداقل برسد. براي مثال، در گذشته، در يك موتور بزرگ هيدروليك درزگيري نشت يك محور، هر بار متحمل هزينه اي حدود 21000 دلار مي شد. هدف كاركرد اجزاء تا شروع شروع خرابي سيستم، سرويس كامل بمنظور به حداكثر رساندن زمان كاركرد مجدد آن اعمال هزينه هاي تعميرات اضافي تا جايي كه اجزاء قابل استفاده باشند.

  در بيش از 5 سال اخير، برنامه اين گروه تحقيقاتي با توجه به نتايج شگفت انگيزي بدست آمده، فراتر از اهداف مورد نظر گام برداشته است كه بيشتر مربوط به پيشرفت در برنامه پيش بيني حفاظت و تعمير مي باشد. در اين 5 سال ميلار وسترن قيمت روان كاري را تا 12% يا 10000 دلار كاهش داده است. طي اين مدت آنها مصرف گريس نيمه جامد را از kg 2000 به kg1000 كاهش داده و اين ميزان كاهش در مورد روانكاري مايع از 5700 ليتر در سال 1997 به 32000 ليتر در سال 1999 بوده است ( 2000 ليتر بيش از آنچه هدف بوده است ).

  شايد بهترين نتيجه برنامه، افزايش مقابليت اطمينان صاحبان دستگاه مي باشد. آنها به كارشان افتخار كرده و نسبت به ابزار كارشان احساس مسئوليت مي كنند. ميزان تعهد و رضايت صاحبان نسبت به شغل اشان افزايش يافته، همچنين بازتاب شديدي بر كاهش غيبت از كار دارد. هر روز ما پارامتر هاي برنامه را تبليغ مي كنيم. اين بنظر عجيب مي آيد، اما با بيش از 300 سال تجربه تعمير و حفاظت در اين گروه، خرابي و نقص دستگاهها بسيار كم است.


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 22 دي 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 29 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160227
 • بازدید امروز :148142
 • بازدید داخلی :13404
 • کاربران حاضر :200
 • رباتهای جستجوگر:301
 • همه حاضرین :501

تگ های برتر