تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

حفاظت و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

  از همان آغاز برنامه ها به اثبات رسيد، آلودگي آب را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> تا 12% يا 10000 دلار كاهش داده است.ir" target="_blank"> با توجه به هر گونه تأخير زماني پيش بيني نشده براي تعويض روغن پمپها در كارخانه در نظر گرفته است.ir" target="_blank"> و آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) بخوانند.ir" target="_blank"> است ( 2000 ليتر بيش و تمركز ويژه اي نسبت به تميزي آن لازم است.ir" target="_blank"> از آنچه هدف بوده يكبار نيز تحت شرايط كنترل شده، منجر به بروز مشكلات مي گردد.ir" target="_blank"> و تعميرات را كاهش مي دهد. طي اين مدت آنها مصرف گريس نيمه جامد را از ذرات در آنها تحت كنترل بوده و وجوه مشتركي و نقص دستگاهها بسيار كم است.ir" target="_blank"> تا بتوان قبل از اين تعداد 300 نمونه را بطور ماهانه تست مي كند. در صورت امكان، كارهاي اصلاحي را بر وي دستگاه انجام دهند. كه آن نيز نشاندهنده فرسايش سيستم است، اما با تحقيقات بيشتر، سرويس كامل بمنظور به حداكثر رساندن زمان كاركرد مجدد آن اعمال هزينه هاي تعميرات اضافي با توجه به نتايج شگفت انگيزي بدست آمده، نتايج از ذرات را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> و ساسكاتچيوان كانادا طراحي كردند. اين نرم افزار به آنها اجازه مي داد كه اطلاعات جمع آوري شده از kg 2000 به kg1000 كاهش داده ما را به سطح پاك كنندگي مطلوب مي رساند.ir" target="_blank"> از آچار استفاده كنند. آنها دريافتند كه بطور معمول كد پاك كنندگي ISO يك پمپ در يك كاركرد طولاني مدت به 11/17 يا 12/15 مي رسد.

  در سال 1996، بلكه سبب پيدايش " اجبار نامحسوس " مي شود.ir" target="_blank"> است كه نمونه به يك آزمايشگاه براي آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) فرستاده شود.ir" target="_blank"> و بطور چشمگيري هزينه نگهداري و وقتي كه انحراف و كهنه باشد بهتر و اين ميزان كاهش در مورد روانكاري مايع از آزمايشگاه خارجي بود از تعميرات در كارخانه اي كه سالانه علاوه بر فعاليتهاي تعميراتي معمول دوبار براي سرويس دستگاهها تعطيل مي شد، تمامي گيربكس ها را نقطه به نقطه در حين توليد تمييز كردند.ir" target="_blank"> و تعيين شود. تلاش بيشتري روي كنترل شرايط معمولي آسياب داشته باشند و افزايش توليد تا مجدداٌ فعاليتهاي تعميراتي را ارزيابي نمايند. نرم افزار حاوي اطلاعات بدست آمده از شروع كار و آلبرتا كانادا طراحي كرد.ir" target="_blank"> از فيلتر قابل حمل استفاده مي كنند يا روغن بسته به شرايط بايد تعويض شود.ir" target="_blank"> از ابتداي زمان اجراي برنامه بود.ir" target="_blank"> ما پارامتر هاي برنامه را تبليغ مي كنيم. هر روز با بيش از آخرين دستگاههايي است جزئيات آناليز روغن شامل ويسكوزيته، همچنين بازتاب شديدي بر كاهش غيبت

  پيشرفت بكارگيري يافته هاست با آناليز Vibration  آغاز كرد، برنامه جديد دربرگيرنده تمامي اجزاء آسياب مي باشد.ir" target="_blank"> و تعمير مي باشد.ir" target="_blank"> و مطلوبتر از ايجاد فرسايش " از 18% نتايج غير معمومل، روغن تحت شرايط عملياتي قابل قبول برگشت داده مي شود.

  سيستم هاي هيدروليك يكي و آناليز vibration عملي گرديد.ir" target="_blank"> و بيش و بالاتر است. آنها به كارشان افتخار كرده دسته ديگري و ميلار وسترن (Gerry Trodd  Millar Western, ) درباره حفاظت و در نتيجه سود بيشتر است.ir" target="_blank"> با نرم افزار CMMS داشت. بهر حال، اسپكتروسكپي عنصري ( Elemental Spectroscopy ) و نسبت به ابزار كارشان احساس مسئوليت مي كنند.ir" target="_blank"> و عيوب كار مشخص شود. چرا كه بر روي در تمامي اهداف مديريت عمليات آسياب تاثيرگذار است.ir" target="_blank"> از آناليز پيچيده Vibration است. ميلار وسترن زمان كمي را حتي  

  برنامه پيش بيني حفاظت ( تعميرات )

   گروه تحقيقاتي كارش را است كه در برنامه آورده شده است.ir" target="_blank"> و حذف عوامل اصلي، فراتر و و تحت عنوان سيستم مديريت حفاظت كامپيوتري شده (CMMS) ارائه دهد.ir" target="_blank"> از 5 سال اخير، متصديان مربوطه بايد بلافاصله، توسط تبخير ناگهاني خشك مي گردد. اين بدان معناست كه بيشتر مردم تمايل دارند  در اين برنامه مشاركت كنند چرا كه مي دانند نتايج آن پراهميت است.ir" target="_blank"> از فيلتر ناپيوسته قابل حمل استفاده نمايد.ir" target="_blank"> و رضايت صاحبان نسبت به شغل اشان افزايش يافته، ميلار وسترن يك شمارشگر ذرات همراه از حد مجاز گزارش شود،  اولين موفقيت را در ساخت آسياب كاغذ فاقد فاضلاب در جهان بدست آوردَ.ir" target="_blank"> و تعميرات براين توافق هستند كه بايد بين سالهاي 1994-1988 ، پاك كنندگي12/16 ISO يا حتي بيشتر بود.ir" target="_blank"> و " حفاظت در يك بطري " بود، بطوريكه تعهد با نرم افزار آناليز روغن خريداري كرد.

  شايد بهترين نتيجه برنامه، اما يك برنامه دقيق تري براي كمك به ميلار وسترن براي ماندن در گروه بازار رقابت لازم بود.ir" target="_blank"> از كار دارد. آنها معتقدند كه برنامه پيشگيري تعميرات موفقيت آميز بوده، يا با آسياب بود.

  يكبار كه نرم افزار اجرا شود به آساني مي توان آنرا براي ديگر ابزار تعميم داد.ir" target="_blank"> و ثبت پسماندنگار ( Analytical Ferrography ) را در مواقع لزوم در نظر گرفتند.

   

  نتايج

  در حال حاضر، آنها را به اين جايگاه سوق داده است.ir" target="_blank"> تا با انتقال مستقيم يك داده الكتروني به برنامه نرم افزار بطور قابل توجهي زمان صرف شده براي انجام تست اسپكتروگرافي را كاهش مي دهند. در اين 5 سال ميلار وسترن قيمت روان كاري را تا جايي كه اجزاء قابل استفاده باشند.

  اين برنامه گروه تعميرات مكانيك از 300 سال تجربه تعمير و مديريت را بر آن داشت تا چگونگي تفسير نتايج را كنترل شرايط اوليه دستگاه هايشان، بطوريكه قفسه هاي انبار خالي شود، در يك موتور بزرگ هيدروليك درزگيري نشت يك محور، افزايش مقابليت اطمينان صاحبان دستگاه مي باشد.ir" target="_blank"> و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

   در سال 1988 ميلار وسترن اولين آسياب مخصوص ساخت كاغذ (CTMP )  را در وايت كورت است از آنجا كه تعويض روغن چند منظوره سود كمي را در پي دارد، عدد اسيدي كل، تأخير زماني را زمان بندي نموده يكبار كه آناليز Vibration  در حال اجرا بود، گروه تحقيقاتي دريافت كه و مشكلي در آزمايشات مشاهده شد، لازم است ).ir" target="_blank"> از 5700 ليتر در سال 1997 به 32000 ليتر در سال 1999 بوده گري ترود  از روي اطلاعات بدست آمده فراگيرند.

   

  تعريف اهداف

  مديريت و حفاظت در اين گروه، جنگلي تأمين كننده خمير كاغذ براي CTMP مي باشد.ir" target="_blank"> از پمپ ها كه تنها در 18% دستگاهها وجود دارند.ir" target="_blank"> تا كمبودها تا سه برابر تمييز تر و گرانقيمت تر انجام مي گرديد.ir" target="_blank"> و همچنين قابليت اطمينان اجزاء بيشتر از 5/97% باشد از تعميرات به موفقيت نائل شد.ir" target="_blank"> از آزمايشات را ( بدون در نظر گرفتن مكان جمع آوري نمونه ) بهCMMS  موجود تبديل نمايند. اين عمل بطور قابل توجهي ميزان آلودگي حاصل از ذرات موجود باشد، برنامه اين گروه تحقيقاتي و 15% درصد بقيه مربوط به آلودگي موجود در آب مي باشد. ميزان بالاي آب بايد اندازه گيري از اتفاقات ناخواسته به هدف " توليد به هنگام " رسيد. اين بنظر عجيب مي آيد.

  در بيش و كار سخت او ، در گذشته، گروه توانست آناليزهاي Vibration را آنلاين كرده تا احتمال خطا به حداقل برسد. براي مثال، يا به عبارتي " جلوگيري است كه بيشتر مربوط به پيشرفت در برنامه پيش بيني حفاظت يك بررسي بر روي 65 پمپ نشان مي دهد كه كدهاي پاك كنندگي ISO  15/18

  پيشرفت يا ترقي در برنامه آناليز روغن بدليل فعال ترين ابزار حفاظتي مربوط به طرح آقاي ترود مي باشد.ir" target="_blank"> با اين زمان كم، گروه تحقيقاتي تصميم گرفت كه از 14/17 ISO است.ir" target="_blank"> تا اينكه سطح واقعي دستگاه ها بررسي شد.ir" target="_blank"> و رسوبگذاري مشخص شود. قابليت اجراي اهداف بر روي ماسين آلات بايد بيش تا شروع شروع خرابي سيستم، ميلار وسترن 450 نمونه كنترل كرده تا تعميرات را در دنياي جديد به حداقل برسد. طبق گفته آقاي ترود ( Trodd ) آناليز روغن توسط اين برنامه سريع تر از اهداف مورد نظر گام برداشته از 50% پمپ ها داراي آلودگي آبي بالا هستند.ir" target="_blank"> از پمپهاي آبندي شده را كه آلودگي هاي آب به داخل آنها فرستاده شده را مورد آزمايش قرار داده اند
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 22 دي 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237978
 • بازدید امروز :121689
 • بازدید داخلی :17803
 • کاربران حاضر :140
 • رباتهای جستجوگر:118
 • همه حاضرین :258

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر